top of page
Współpraca

WSPÓŁPRACA

 

Współpracujemy ze szkołami żeglarskimi oraz centrami szkoleniowymi w zakresie organizacji egzaminów na państwowe patenty potwierdzające kwalifikacje żeglarskie i motorowodne. Nasze mobilne Centrum Egzaminacyjne pozwala nam działać na terenie całego kraju.

 

Jeżeli poszukują Państwo podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia egzaminów na patenty i licencje zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami.

Informacje prawne

INFORMACJE PRAWNE

 

Firma BONART, właściciel marki H2O-SPORTS.EU jest upoważniona przez Ministra Sportu i Turystyki do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW.

 

Na podstawie decyzji Ministra Sportu i Turystyki (DSW/454/176/2015) prowadzimy egzaminy na patenty:

  • Żeglarza Jachtowego (ŻJ);

  • Jachtowego Sternika Morskiego (JSM);

  • Sternika Motorowodnego (SM);

  • Motorowodnego Sternika Morskiego (MSM);

  • Licencję holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływajacych (LHNWiIOP);

  • Licencję holowania statków powietrznych (LHSP).

 

H2O-Sports ponadto prowadzi i zabezpiecza kadrę instruktorską na szkolenia z zakresu uprawiania turystyki wodnej na poszczególne patenty i licencje.

Opłaty i wymagania

OPŁATY I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 

Opłata za wydanie duplikatu zaświadczenia o zdaniu egzaminu 50 PLN**

Opłata związana z wystawieniem patentu wynosi 50 PLN / 25 PLN*

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

  • spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu lub licencji;

  • przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

 

Zakres wymagań egzaminacyjnych na poszczególne patenty i licencje dostępny jest w poniższych odnośnikach:

* Do ulgi ustawowej uprawnieni są uczniowie i studenci do 26. roku życia na podstawie aktualnej legitymacji.

**Do podanych cen należy doliczyć podatek Vat w stawce 23%

bottom of page