COVID-19

1. Każda osoba decydująca się na odbycie egzaminu musi zapoznać się z treścią załącznika nr 1 (Informacja dla osób decydujących się na egzamin i/lub szkolenie na uprawnienia motorowodne)

2. Każda osoba decydująca się na odbycie egzaminu musi zapoznać się z treścią załącznika nr 2 (Oświadczenie osoby wchodzącej na teren ośrodka) i własnoręcznie go podpisać